83

Kvie?ia karikat?r? paroda „Stot! Humoras eina!“

Geguž?s 20 d., tre?iadien?, 14 val. Kauno miesto muziejuje (M.Valan?iaus g. 6) atidaroma karikat?r? paroda teisingumo tema „Stot! Humoras eina!“.

Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Nacionaline karikat?rist? asociacija „Humor Sapiens“, organizuoja karikat?r? parod? teisingumo tema „Stot! Humoras eina!“.

Teism? darbas dar ir šiandien visuomen?je yra apipintas gandais ir neb?tomis istorijomis apie galimybes išsisukti nuo teisingumo ir nupirktais sprendimais.

Tokie stereotipai inspiravo karikat?r? parodos „Stot! Humoras eina!“ id?j?. Profesional?s karikat?ristai ir laisv?s at?mimo ?staigose bausmes atliekantys nuteistieji buvo pakviesti su humoru pažvelgti ? teisinink? darbo kasdienyb?.

Šiemet parodoje dalyvauja 35 karikat?ristai – tai rekordinis autori? skai?ius. Galb?t tok? gaus? meninink? b?r? pritrauk? iš pirmo žvilgsnio nesud?tinga, vis d?lto nemažai išmon?s reikalaujanti teisingumo tematika. Galima pasteb?ti, kad apie teisingum? – kaip ir krepšin? – daugelis manosi visk? žinantys“, – ?žvalgomis dalijosi vienas parodos organizatori? karikat?ristas Jonas Varnas.

Prizin? parodos fond? – 1 000 eur? – pasidalino trys vertinimo komisijos geriausiais pripažinti karikat?r? autoriai: Edmundas Unguraitis, Auritas Sipaitis, Vladimiras Beresniovas. Paskatinamieji prizai ?teikti Antanui Bartaši?nui, Juozui Juozapavi?iui ir Ilja Bereznickui.

Geguž?s 20 d. parod? Kauno miesto muziejuje iškilmingai atidarys teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir Nacionalin?s karikat?rist? asociacijos „Humor Sapiens“ atstovai.

Renginio vieta:Kauno miesto muziejaus Koridoriaus galerijoje (M.Valan?iaus g. 6)

Renginio pradžios laikas: 2015 m. geguž?s 20 d. (tre?iadienis), 14 val.

Orientacin? renginio trukm?: 1 valanda.