In the News

Po Velyk? – jubiliejin? karikat?r? paroda „Kad tave kur 100!“

Po Velyk? – jubiliejin? karikat?r? paroda „Kad tave kur 100!“

Kadangi šiemet balandžio 1–-oji, Melagi? diena, sutampa su pirm?ja šv. Velyk? diena, humoristai nutar? juokauti šiek tiek v?liau. Balandžio 3-?j? Vilniaus Rotuš?je bus atidaryta jubiliejin?, 50-oji ...
Populiariausi? autori? ir knyg? dešimtukai: k? skaito bibliotek? lankytojai?

Populiariausi? autori? ir knyg? dešimtukai: k? skaito bibliotek? lankytojai?

Asociacija LATGA pra?jusi? savait? Kult?ros ministerijai pateik? autorinio atlyginimo paskirstymo už knyg? ir kit? leidini? panaud? bibliotekose 2016 m. ataskait?. Remiantis jos duomenimis, tradici ...
Spaudos atgavimo diena Seime tradiciškai minima pristatant Lietuvos žurnalist? s?jungos parod?

Spaudos atgavimo diena Seime tradiciškai minima pristatant Lietuvos žurnalist? s?jungos parod?

Geguž?s 5 d., penktadien?, 12.30 val. Lietuvos laisv?s gyn?j? galerijoje (Seimo I r?mai) vyks Lietuvos žurnalist? s?jungos organizuojamos penktos, jubiliejin?s parodos „Laisva spauda – laisvas aš!“ ...
05 17. Laiko ženkl? palyt?ti (XXVII knygos m?g?j? draugijai – 85)

05 17. Laiko ženkl? palyt?ti (XXVII knygos m?g?j? draugijai – 85)

Dalia Poškien? XXVII knygos m?g?j? draugijos nar?, Lietuvos universitet? moter? asociacijos (LUMA) prezident?, LŽS nar? XXVII knygos m?g?j? draugija šiais metais mini ?k?rimo 85-met?. Jau dvidešimt ...
Trak? pilyje atidaroma karikat?r? paroda „Stot! Humoras eina!“

Trak? pilyje atidaroma karikat?r? paroda „Stot! Humoras eina!“

Rugs?jo 25 d., penktadien?, 14 val. Trak? salos pilies vakarini? kazemat? 16-oje sal?je vyks  karikat?r? parodos  „Stot! Humoras eina!“ atidarymas. Parod? iškilmingai atidarys LR teisingumo ...

Address

Email

Subscribe