In the News

news_5abd36c20f27f3373eaejpg-5abdfa2495c43

Po Velyk? – jubiliejin? karikat?r? paroda „Kad tave kur 100!“

Kadangi šiemet balandžio 1–-oji, Melagi? diena, sutampa su pirm?ja šv. Velyk? diena, humoristai nutar? juokauti šiek tiek v?liau. Balandžio 3-?j? Vilniaus Rotuš?je bus atidaryta jubiliejin?, 50-oji...
vaikiskos-knygos-alkas-lt-j-vaiskuno-nuotr-1200-e1459332174290-300x253

Populiariausi? autori? ir knyg? dešimtukai: k? skaito bibliotek? lankytojai?

Asociacija LATGA pra?jusi? savait? Kult?ros ministerijai pateik? autorinio atlyginimo paskirstymo už knyg? ir kit? leidini? panaud? bibliotekose 2016 m. ataskait?. Remiantis jos duomenimis...
Paroda.Laisva-spauda-laisvas-as_lrs.lt-archyv-300x200

Spaudos atgavimo diena Seime tradiciškai minima pristatant Lietuvos žurnalist? s?jungos parod?

Geguž?s 5 d., penktadien?, 12.30 val. Lietuvos laisv?s gyn?j? galerijoje (Seimo I r?mai) vyks Lietuvos žurnalist? s?jungos organizuojamos penktos, jubiliejin?s parodos „Laisva spauda – laisvas aš!“...
poskiene

05 17. Laiko ženkl? palyt?ti (XXVII knygos m?g?j? draugijai – 85)

Dalia Poškien? XXVII knygos m?g?j? draugijos nar?, Lietuvos universitet? moter? asociacijos (LUMA) prezident?, LŽS nar? XXVII knygos m?g?j? draugija šiais metais mini ?k?rimo 85-met?. Jau dvidešimt...
Edmundas-Unguraitis_Pirmoji-vieta_Turgus-300x265

Trak? pilyje atidaroma karikat?r? paroda „Stot! Humoras eina!“

Rugs?jo 25 d., penktadien?, 14 val. Trak? salos pilies vakarini? kazemat? 16-oje sal?je vyks  karikat?r? parodos  „Stot! Humoras eina!“ atidarymas. Parod? iškilmingai atidarys LR teisingumo ministras...

Address

Email

Subscribe