44101a17f9106019f25a5d65a81f20ae818ef041_article_scale

LINKSMA KARIKAT?R? PARODA „KLAIP?DOS GALERIJOJE“ SKELBS J?ROS ŠVENT?S PRADŽI?

J?ros švent?s organizatoriai ir Nacionalin? karikat?rist? asociacija „Humor sapiens“ š? ketvirtadien?, 16 val. kvie?ia visus ? parodos „Humoristinis brizas“ atidarym? „Klaip?dos galerijoje“ (Darž? g. 10 / Bažny?i? g. 4). Parodoje lankytojai išvys šmaikš?ius karikat?rist? piešinius j?rini? tradicij?, laiv?, uosto ir buri? romantizmo tema.

„Pavieni? karikat?rist? ir J?ros švent?s bendradarbiavimo atvej? tikriausiai b?ta ir anks?iau, ta?iau oficiali karikat?r? paroda, kuri? kurti buvo kvie?iami visos šalies karikat?ristai – pirmoji. Džiaugiam?s ir didžiuojam?s užsimezgusiu ryšiu su J?ros švent?s organizatoriais, tikim?s, kad paroda sudomins žmones, juolab tema – plati ir ?domi kaip pati j?ra“, – sako Nacionalin?s Lietuvos karikat?rist? asociacijos pirmininkas Šar?nas Jakštas.

Aktyviai veikianti karikat?rist? asociacija „Humor sapiens“ šia paroda ne tik prisistato Klaip?dos publikai, bet ir varžosi tarpusavyje. Parodos atidarymo dien?, vertinimo komisija išrinks geriausiai konkurso tem? atspind?jusius darbus, j? autoriai bus apdovanoti.

J?ros švent?s tradicijai minint 80-met?, dailininkai buvo kvie?iami atidžiau pažvelgti ? tai, kas buvo aktualu prieš 80-ias dešimtis met? ir šiandien: ar vis dar esame artoj? tauta, ar j?rin?s valstyb?s pilie?iai? Ar ? j?r? ir toliau žvelgiame kaip tikri žemdirbiai – nuo kranto, o ne atvirkš?iai – ? krant? iš j?ros pus?s? Ar paž?stam laivus, žinom j?rinius terminus, tradicijas? Koks šiandienos j?rininko ?vaizdis? Linksmus atsakymus ? šiuos klausimus savo piešiniuose pateik? asociacijos „Humor sapiens“ nariai.

Parodoje savo darbus pristato: Ilja Bereznickas, Rimvydas Dovyd?nas, Jonas Lenkutis, Evaldas V?g?l?, Andrius Gruzdaitis, Marta Stirbyt?-Valaikien?, Saulius Medžionis, Alvydas Ambrasas, Jonas Varnas, Alvydas Jonaitis, Algirdas Radvilavi?ius, Andrius Deltuva, Jurijus Dobravolskis, Vicas Bareikis, Rolandas Vi?ys, Edmundas Unguraitis, Amalijus Narbutas, Vladimiras Beresniovas, Šar?nas Jakštas, Martynas Juchnevi?ius ir Valdas Kudaba.

Paroda veiks iki rugpj??io 6 dienos.