Edmundas-Unguraitis_Pirmoji-vieta_Turgus-300x265

Trak? pilyje atidaroma karikat?r? paroda „Stot! Humoras eina!“

Rugs?jo 25 d., penktadien?, 14 val. Trak? salos pilies vakarini? kazemat? 16-oje sal?je vyks  karikat?r? parodos  „Stot! Humoras eina!“ atidarymas. Parod? iškilmingai atidarys LR teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir Trak? rajono savivaldyb?s mer? Edita Rudelien?.

Teism? darbas dar ir šiandien visuomen?je yra apipintas gandais ir neb?tomis istorijomis apie galimybes išsisukti nuo teisingumo ir nupirktais sprendimais. Tokie stereotipai pad?jo atsirasti karikat?r? parodos „Stot! Humoras eina!“ id?jai. Profesional?s karikat?ristai ir laisv?s at?mimo ?staigose bausmes atliekantys nuteistieji buvo pakviesti su humoru pažvelgti ? teisinink? darbo kasdienyb?.

„Atrodyt?, humoras ir teis? – dvi viena nuo kitos gan?tinai nutolusios, s?ly?io tašk? mažai teturin?ios sritys. Ta?iau b?tent karikat?ristai, pasitelkdami ?vairialypes raiškos priemones, geba šmaikš?iai ir patraukliai atskleisti visuomen?je paplitusius stereotipus, perteikti fobijas, apnuoginti baimes ar nepasiteisinusius l?kes?ius“, – parod? apib?dina teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Parodoje eksponuojama 40 profesionali? Lietuvos karikat?rist? darb?. Prizin? parodos fond? – 1000 eur? – pasidalijo trys vertinimo komisijos geriausiais pripažinti karikat?r? autoriai: Edmundas Unguraitis, Auritas Sipaitis, Vladimiras Beresniovas. Paskatinamieji prizai ?teikti Antanui Bartaši?nui, Juozui Juozapavi?iui ir Iljai Bereznickui. Ši? autori? darbai taip pat bus eksponuojami Trakuose.

Trak? salos pilyje karikat?r? paroda „Stot! Humoras eina!“ bus eksponuojama iki spalio 9 dienos.

Parod? rengia Teisingumo ministerija, Nacionalin? karikat?rist? asociacija „Humor Sapiens“ ir Trak? istorijos muziejus.