model

Ukraina: daininink? Ruslana pagrasino susideginti

Ukrainie?i? daininink? Ruslana, dalyvaujanti protesto akcijoje Kijevo Nepriklausomyb?s aikšt?je, pareišk? esanti pasirengusi susideginti. Tai penktadien? praneš? portalas “Obozrevatel”.

“Aš jums atvirai pasakysiu. Aš susideginsiu šioje aikšt?je, jeigu nebus permain?”, – sak? mitinguotojams atlik?ja. Paskui ji pareikalavo, kad dabartin? Ukrainos valdžia atsistatydint?. Protestuotojai jai pritar?, skanduodami “Vyriausyb? turi atsistatydinti!” Priminsime, kad žmon?s, nepatenkinti Ukrainos vyriausyb?s sprendimu pristabdyti pasirengim? pasirašyti Asociacijos sutart? su ES, protestuoja centrin?se Kijevo gatv?se nuo lapkri?io 21-osios. Ruslana ?sijung? ? protesto akcij? beveik nuo pat jos pradžios. Pra?jusi? savait? daininink? paskelb? bado streik?.

Kai nakt? ? lapkri?io 30-?j? specialiosios paskirties dalini? kariškiai išvaik? protestuotojus Nepriklausomyb?s aikšt?je, Ruslana kartu su vyru vež? nukent?jusiuosius ? ligonines.

Ruslana 2004 metais laim?jo „Eurovizijos” dain? konkurs?, tais pa?iais metais ji par?m? Oranžin? revoliucij? Ukrainoje, v?liau buvo išrinkta Aukš?iausiosios Tarybos deputate.