In the News

5_147

J?ros švent?je – karikat?r? paroda

Klaip?da kelia balt? bur?! Penktadien? startuoja didžiausia ir gražiausia vasaros fiesta – J?ros švent?. Daugyb? rengini? kasmet dovanojanti švent? ir š? kart? stebins naujais meniniais projektais...
83

Kvie?ia karikat?r? paroda „Stot! Humoras eina!“

Geguž?s 20 d., tre?iadien?, 14 val. Kauno miesto muziejuje (M.Valan?iaus g. 6) atidaroma karikat?r? paroda teisingumo tema „Stot! Humoras eina!“. Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su...
rasa

Kandus humoras gali pad?ti teisingumui

‘Stot! Humoras eina!’ – persp?jami nusikalsti linkstantys ir nuo teisingumo norintys išsisukti pilie?iai. Teismo sal?je ?prastas posakis š?kart buvo perkurtas kaip karikat?r?...
30

Karikat?ristai ? teisinink? darb? pažvelg? su humoru

Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Nacionaline karikat?rist? asociacija „Humor Sapiens“, Vilniuje pristat? satyrini?, humoristini? piešini? ir karikat?r? parod? teisingumo tema „Stot!...
gatis-sluka120202-3-45249126

Latvij? viesosies Baltijas valstu karikat?ru izst?de

Otrdien, 25. novembr? plkst. 17 tirdzniec?bas centr? “Galerija Centrs” tiks atkl?ta karikat?ras m?kslai velt?ta izst?de Baltijasvalstu karikat?ra, kur? b?s skat?mi Latvijas, Igaunijas...

Address

Email

Subscribe