In the News

LINKSMA KARIKAT?R? PARODA „KLAIP?DOS GALERIJOJE“ SKELBS J?ROS ŠVENT?S PRADŽI?

LINKSMA KARIKAT?R? PARODA „KLAIP?DOS GALERIJOJE“ SKELBS J?ROS ŠVENT?S PRADŽI?

J?ros švent?s organizatoriai ir Nacionalin? karikat?rist? asociacija „Humor sapiens“ š? ketvirtadien?, 16 val. kvie?ia visus ? parodos „Humoristinis brizas“ atidarym? „Klaip?dos galerijoje“ (Darž?. ...
KARIKAT?RA TURI SKAMB?TI LYG STIKLAS

KARIKAT?RA TURI SKAMB?TI LYG STIKLAS

Šaipokais save vadinantys karikat?rininkai atšvent? jau 43-i?j? sukakt?. Pirmoji karikat?r? paroda Kaune surengta 1971 m. Kauno senamiestyje veikusiame jaunimo klube „Žilvinas“, v?liau – „Santakos“ ...

LAIMONAS INIS. ŽINOMAS NEŽINOMAS DONELAITIS

Po ši? žem? negali keliauti nesijaudindamas. Tiek daug gird?ta, skaityta, kažkada ?ia b?ta… Dažnai Mažoji Lietuva vadinama m?s? literat?ros lopšiu. Ir neperd?tai. 1547 m. ?ia pasirod? pirmoji ...
Iš Rusijos – kaltinim? lavina Europai

Iš Rusijos – kaltinim? lavina Europai

Rusijos užsienio reikal? ministras Sergejus Lavrovas tre?iadien? apkaltino Vakarus spaudžiant Ukrain? rinktis glaudesnius ryšius su Europa, nors Kijevas pri?m? finansin?s pagalbos pasi?lym? iš ...
Kijevo policija prad?jo baudžiam?j? tyrim? d?l Lenino paminklo nugriovimo

Kijevo policija prad?jo baudžiam?j? tyrim? d?l Lenino paminklo nugriovimo

Kijevo policija išk?l? baudžiam?j? tyrim? d?l Lenino paminklo sunaikinimo Besarabijos aikšt?je per masinius protestus. Policija užregistravo tyrim? d?l „masini? neramum?“, Kijevo milicijos ...

Address

Email

Subscribe